Історія конференції

Науково-практична міжнародна конференція "Публічне управління в 21 сторіччі : проблеми та перспективи розвитку" відбвається як додатковий захід у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту : наука, освіта, практика»

Вперше Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління у сфері цивільного захисту : наука, освіта, практика» проводилася у 2015 році разом з відкриттям Навчально-науково-виробничого центру Національного уніерситету цивільного захисту України, спочатку як Всеукраїнська, проте за рівнем підготовки і проведення увійшла до планових заходів Міністерства освіти і науки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій,  приєднавши до лав своїх учасників однодумців зі всього світу, у галузі проблем реформування вищої освіти, забезпечення національної та соціо-еколого-економічної безпеки, формування висококваліфікованих управлінців як у сфері цивільного захисту, так і на загально-державному рівні. Кожного року, починаючи з 2015, навесні проводиться зазначений науково-комунікативний захід, що збирає на своїх секційних засіданнях понад 200 науковців. 

На секційних засіданнях вчені з різних регіонів України та зарубіжні науковці обговорюють питання нормативно-правового регулювання державного управління підготовки фахівців у сфері цивільного захисту, підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти, впровадження інноваційних форм навчання та дистанційної освіти, надання рекомендацій до формування  нових освітніх стандартів підготовки фахівців, державного регулювання екологічними та соціальними проблемами суспільства. За результатами проведених заходів випускається щорічний збірник тез доповідей науково-практичної конференції.