Вимоги до оформлення статей

Технічні вимоги: Текст статті повинен бути набраним на комп'ютері (редактор Word for Windows (версія 1997-2003)). Формат А4 з полями з усіх боків 2,0 см; шрифт набору тексту Times New Roman - 14 пт, міжрядковий інтервал - 1,5.

Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати накреслення, курсив зі збереженням гарнітури і розміру шрифту. Обсяг статті, в тому числі зі списком літератури, таблицями, схемами і т.п., повинен становити не менше 10 сторінок друкованого тексту і не перевищувати 0,5 д.а. або 20 тис. знаків з пробілами. До друку приймаються статті на українській, російській чи англійській мові.

Стандартна вартість публікації статті авторів з України – 55 гривень за 1 сторінку. Вартість для авторів з інших країн становить еквівалент 30 доларів США. Рахунок на оплату автору (співавторам) відправляється після проходження внутрішнього рецензування статті та отримання позитивного відгуку на неї.