Фінансові умови

Розмір організаційного внеску складає 110 грн.

Провідні вчені (доктори наук) за рішенням оргкомітету не перераховують організаційний внесок.

Реквізити для сплати організаційного внеску:

ХБФ «Становлення рятівників»

р/р 2600611247 в ПАТ «МЕГАБАНК»

м. Харків

МФО 351629

Код – 25863371

Призначення платежу: благодійна допомога на вирішення статутних питань від ПІБ.

Матеріали конференції друкуватимуться з поданих рукописів без редагування. Автор несе повну відповідальність за етику публікації. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у друкуванні тез, якщо вони не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну та вносити зміни до тематики рубрик з урахуванням заявок, що надійшли, тез доповідей  і побажань учасників.