Національний університет цивільного захисту України при підтримці Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за участю Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Міжрегіональної Академії Управління персоналом, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Дніпровської академії неперервної освіти, Поморського університету в Слупську та Балтійської міжнародної академії запрошує Вас прийняти участь у роботі науково - практичної міжнародної конференції :

«Науково-практична міжнародна конференція "Публічне управління в 21 сторіччі : проблеми та перспективи розвитку»

Дати та місце проведення: 20 листопада 2020 р., м. Харків, Україна

Привітання проректора з наукової роботи Національного університету цивільного захисту України, полковника служби цивільного захисту, д-р. техн. наук, проф. Андронова Володимира Анатолійовича

 Привітання проректора з наукової роботи Балтійської Міжнародної Академії, д-р. соц. наук, проф. Владислава Волкова

 Програма конференції передбачає роботу наступних секцій:

  1. Державна політика і управління в галузі освіти
  2. Державна політика і управління в галузі забезпечення національної безпеки
  3. Державна політика і управління в галузі попередження ризиків соціально-гуманітарного характеру
  4. Державна політика і управління окремих галузей економіки та соціально-трудових відносин
  5. Теорія, історія та практичні аспекти розвитку публічного управління

 

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. За підсумком конференції видається збірник наукових праць «Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління», який включено до категорії Б наукових фахових видань України. З 2016 року Вісник включений до міжнародної бібліографічної бази даних RePEc (США) і міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща). З 2017 року Вісник включено в міжнародну базу даних Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory) та в європейську репозитарну базу даних OpenAIRE.